Osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Osvědčení Ministerstva vnitra ČR o získání způsobilosti 

Technik PO

Seminář GDPR ve zdravotnictví

Konference GDPR v marketingu


Členství Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Registr pověřenců na ochranu osobních údajů

7. konference k pracovnímu právu

Jak se připavit na konrolu ÚOOÚ pro zavedení GDPR