KOMPLEXNÍ SLUŽBY

řešení na míru vašim potřebám

Zajišťuji kompletní služby v oblasti BOZP.

Součástí asistenční služby BOZP a PO je jednání s orgány státního odborného dozoru. 

Hot-line pro případ mimořádných událostí BOZP a PO.

Zpracování dokumentace GDPR, funkce pověřence na ochranu osobních údajů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Komplexní zajištění služeb BOZP

 1. identifikace a hodnocení pracovních rizik
 2. kategorizace prací
 3. zpracování kompletní dokumentace BOZP
 4. komplexní prověrky, tématické a dílčí kontroly stavu BOZP a technických zařízení
 5. zákonná a doplňková dokumentace BOZP, zavedení a aktualizace, organizační pokyny revize, zkoušky a kontroly vyhrazených technických zařízení
 6. školení osob používajících vozidlo organizace, společnosti k pracovním účelům (bývalý "řidič - referent")
 7. školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců z BOZP
 8. spolupráce při řešení pracovní úrazovosti
 9. poradenská a konzultační činnost v BOZP
 10. účast při kontrolách státního odborného dozoru - IBP


Požární ochrana

Komplexní zajištění služeb v PO

 1. začlenění činností dle požárního nebezpečí do skupin (§4 zákona o PO)
 2. zpracování metodiky, směrnic a pokynů pro organizaci a řízení PO
 3. posuzování stavu PO, stanovení přiměřené ochrany
 4. komplexní prověrky - audit PO, preventivní požární prohlídky, kontroly stavu PO a asistenční služby
 5. zákonná a doplňková dokumentace PO, zavedení, aktualizace, organizační pokyny
 6. školení a vzdělávání zaměstnanců v požární ochraně, odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek
 7. školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců z PO
 8. poradenská a konzultační činnost
 9. účast při kontrolách státního požárního dozoru - SPD HZSk územně příslušného odboru


Ochrana osobních údajů GDPR


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod zkratkou GDPR


Komplexní zajištění ochrany osobních údajů v organizaci

1. monitoring zpracování osobních údajů

2. poradenství a školení 

3. vypracování dokumentace a vnitřních směrnic v souladu s GDPR

4. spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOU)

5. kontaktkní místo pro ÚOOÚDalší služby

- auditorská činnost (audit BOZP, PO a nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR)

- pořádání seminářů a vzdělávacích akcí 

Zajištění revizí  v zařízení PO:

 1. servis, kontroly a revize ručních a pojízdných hasicích přístrojů
 2. servis, kontroly a revize zařízení pro zásobování požární vodou-požárních hydrantů
 3. kontroly požárních uzávěrů, požárních dveří, požárních klapek
 4. zkoušky a kontroly ostatních technických prostředků PO
 5. dodávky, montáž, opravy a údržba požární techniky

Zajištění revizí a kontrol technických zařízení

 1. Revize el. zařízení
 2. Revize a kontroly el. spotřebičů a el. nářadí
 3. Revize zdvihacích zařízení¨
 4. Revize tlakových zařízení
 5. Revize a kontroly hasících přístrojů a hydrantů

Dotazník

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět. 

Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovány v souladu 

Zásadami pro ochranu osobních údajů (Privacy policy)